- Giá: 12 - Diện tích: 4x15m2 - Vị Trí:Quận 12 - Hotline:0977800810

Cho thuê đất quận 12

Các sản phẩm khác:

Cho thuê nhà quận 1
Giá: 12

Diện tích: 4x15m2

Vị trí: Quận 1

Cho thuê nhà quận 3
Giá: 5ty

Diện tích: 4x15m2

Vị trí: quận 3

Cho thuê đất quận 12
Giá: 1ty 2

Diện tích: 4x15m2

Vị trí: quận 3

Cho thuê nhà quận 12
Giá: 100 tr

Diện tích: 100 m2

Vị trí: Quận 12

Cho thuê nhà quận 4
Giá: 100 tr

Diện tích: 4x15m2

Vị trí: quận 4

Bán nhà quận 13
Giá: 5ty

Diện tích: 4x15m2

Vị trí: Huyện hóc môn

Bán nhà quận 13
Giá: 12

Diện tích: 4x15m2

Vị trí: Quận 13

DANH MỤC CHO THUÊ

DANH MỤC MUA BÁN

ĐỐI TÁC